Strona GłównaOfertaChirurgia plastycznaPowiększenie piersi przy pomocy implantów

Powiększenie piersi przy pomocy implantów

Powiększenie piersi przy pomocy implantów jest najczęściej wykonywanym na świecie zabiegiem z zakresu chirurgii plastycznej. Operacja ta służy zwiększeniu pełności i wyniosłości piersi, poprawie proporcji kobiecej sylwetki, a co za tym idzie - podniesieniu poczucia własnej atrakcyjności i pewności siebie.

Powiększenie piersi przy pomocy implantów

Ubytek objętości piersi pojawia się bardzo często po okresie ciąży i karmienia, ale u wielu kobiet stanowi problem obecny już od okresu dojrzewania.

Poza powiększeniem piersi ze względów estetycznych, implanty piersi mogą zostać również użyte w celu rekonstrukcji piersi np. po mastektomii z powodu raka piersi.

 

 Powiększenie piersi przy pomocy implantów

Nasz zespół pomoże Ci w doborze najlepszego zabiegu dla Twoich potrzeb!

+48 22 111 50 05 +48 726 101 000

Powiększenie piersi implantami nie wpłynie na poprawę opadnięcia piersi znacznego stopnia. W takich przypadkach konieczne staje się wykonanie operacji podniesienia piersi. Może zostać ono wykonane przez chirurga w trakcie tego samego co powiększenie lub odrębnego zabiegu operacyjnego.

KTO JEST KANDYDATEM DO POWIĘKSZENIA PIERSI PRZY POMOCY IMPLANTÓW?

Operacja powiększenia piersi przy pomocy implantów jest rozwiązaniem dla Pacjentek, które:

 • chcą trwałego powiększenia rozmiaru piersi i poprawy ich kształtu,
 • utraciły objętość ze zmiany wyglądu (objętości i kształtu) biustu po ciąży lub w wyniku zmian związanych z wiekiem,
 • mają odczucie, że górna część biustu jest "pusta", pozbawiona objętości
 • u których występuje asymetria piersi. Różnice w wyglądzie piersi (ich wielkości, kształcie brodawek, symetrii) występują u większości kobiet, i należy się liczyć z tym, że pewnego stopnia asymetria może występować również po zabiegu powiększenia piersi implantami. Zabieg powiększenia biustu implantami odbywa się w znieczuleniu ogólnym. Przed operacją konieczne jest wykonanie badań i konsultacji u anestezjologa.

Powiększenie piersi przy pomocy implantów

Badania konieczne do wykonania przed zabiegiem:

 • Grupa krwi
 • Morfologia
 • OB
 • Układ krzepnięcia (APTT, INR)
 • Elektrolity (Na, K, Cl)
 • Kreatynina
 • Poziom glukozy
 • Badanie ogólne moczu
 • EKG
 • USG piersi lub mammografia
 • Antygen HBs i przeciwciała anty-HCV; zalecane jest również szczepienie przeciwko WZW typu B

Przed zabiegiem nie wolno przyjmować preparatów kwasu salicylowego ani innych leków upośledzających krzepnięcie krwi przez okres 3 tygodni; należy unikać również dużych dawek witaminy E oraz leków przeciwzapalnych, które również mogą zwiększyć tendencję do krwawienia. W dniu zabiegu należy wstrzymać się od przyjmowania pokarmów przez oraz płynów kilka godzin przed rozpoczęciem operacji.

RODZAJE I WYBÓR IMPLANTÓW PIERSI

Podczas kwalifikacji do operacji chirurg plastyczny przy pomocy odpowiednich pomiarów określa idealny kształt i wielkość implantów piersi. Podstawowe rodzaje stosowanych implantów obejmują:

 • implanty solne - wypełnione sterylnym roztworem soli fizjologicznej, obecnie rzadziej stosowane;
 • implanty silikonowe - wypełnione żelem silikonowym zamkniętym w otoczce z poliuretanu. Współcześnie stosowany żel silikonowy posiada zmodyfikowaną chemicznie strukturę, która zapobiega jego wyciekowi nawet w przypadku naruszenia otoczki implantu. Taki rodzaj wypełnienia daje przy dotyku wrażenie bardziej zbliżone do naturalnej struktury kobiecej piersi.

Powiększenie piersi przy pomocy implantów

Implanty piersi można również podzielić ze względu na:

a) strukturę powierzchni otoczki - gładką lub teksturowaną. Implanty o gładkiej powierzchni dają uczucie większej miękkości przy palpacji i mogą się przemieszczać w obrębie wytworzonej dla nich kieszeni, co stwarza bardziej naturalne wrażenie podczas ruchu piersi.

Teksturowanie powierzchni implantu powoduje wytworzenie z czasem łącznotkankowej torebki wokół implantu, która zapobiega jego nadmiernemu przemieszczeniu. Taka struktura zmniejsza również w pewnym stopniu ryzyko obkurczenia torebki wokół implantu.

b) kształt - implanty okrągłe (dające efekt bardziej pełnego biustu) oraz anatomiczne, o kształcie łzy, mocniej zbliżone do naturalnego kształtu piersi.

Powiększenie piersi przy pomocy implantów

ETAPY OPERACYJNEGO POWIĘKSZENIA PIERSI PRZY POMOCY IMPLANTÓW

Operacja powiększenia piersi trwa około 2 godzin. Po operacji na piersi zakładane są opatrunki oraz specjalny stanik modelujący. Pobyt w Klinice trwa 1 dobę, a okres rekonwalescencji około 14 dni; do dużych wysiłków fizycznych należy wracać nie wcześniej, niż miesiąc po operacji.

 • Znieczulenie

Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym. Przed przystąpieniem do znieczulenia anestezjolog podłącza aparaturę monitorującą, która w sposób ciągły monitoruje stan pacjenta podczas znieczulenia. Zazwyczaj obejmuje ono intubację dotchawiczą, która polega na założeniu rurki intubacyjnej przez jamę ustną do tchawicy – narządu układu oddechowego zapewniającego dopływ powietrza do płuc. Po zakończeniu zabiegu operacyjnego lekarz anestezjolog zaprzestaje podawania środków powodujących podtrzymywanie znieczulenia ogólnego. Czasami zachodzi konieczność podaży leków odwracających działanie środków anestetycznych. Po wybudzeniu pojawia się własny oddech i powraca świadomość. Anestezjolog po dokładnej analizie stanu pacjentki usuwa rurkę intubacyjną.

 • Cięcia chirurgiczne

Po znieczuleniu pacjentki przez anestezjologów, chirurg przystępuje do zasadniczego etapu operacji. Dąży się do wykonywania cięć, które pozostawią jak najmniej widoczne blizny, ukryte w naturalnych fałdach ciała lub na granicach tkanek o różnym zabarwieniu. Najczęściej wykonuje się je wokół otoczki piersi lub prowadzi się cięcie w fałdzie podpiersiowym. Cięcie można wykonać również w obrębie dołu pachowego, ale z uwagi na potencjalne większe ryzyko powikłań, technika ta wybierana jest rzadziej. Dokładne umiejscowienie cięć zależy także od indywidualnej budowy anatomicznej klatki piersiowej i piersi u danej pacjentki.

http://www.plasticsurgery.org/cosmetic-procedures/breast-augmentation.html?sub=Procedure+steps#content

 • Wypreparowanie przestrzeni na implant oraz umieszczenie implantu

Implant może zostać umiejscowiony:

A) pod mięśniem piersiowym, lub

B) bezpośrednio pod tkanką gruczołu piersiowego.

Z uwagi na większą pokrywającą ilość tkanek, preferowane jest umiejscowienie implantu w dokładnie wymierzonej i wypreparowanej kieszeni pod mięśniem piersiowym większym. Wybór miejsca położenia wkładki zależy również od kształtu
i wielkości implantu. Preferowane linie cięć oraz umiejscowienie implantu jest każdorazowo uzgadniane z chirurgiem operacyjnym w trakcie konsultacji przedoperacyjnej.

Po więcej informacji zaprszamy << tutaj >>

 • Zamknięcie linii cięć

Po wykonaniu szczegółowej hemostazy (zamknięciu naczyń krwionośnych), chirurg zszywa ranę warstwowo. Na skórę zakładany jest zazwyczaj szew śródskórny, który daje najlepszą estetycznie bliznę pooperacyjną. Niekiedy do piersi zakładane są cienkie dreny, które mają zapobiegać ewentualnemu gromadzeniu się płynu wokół implantów. Są one zazwyczaj usuwane w pierwszych dniach po zabiegu.

ZALECENIA PO OPERACJI POWIĘKSZENIA PIERSI IMPLANTAMI

 • Codzienną zmianę opatrunków
 • Noszenie modelującego biustonosza pooperacyjnego przez okres minimum 6 tygodni
 • Wizytę kontrolną ze zdjęciem szwów oraz kolejne wizyty kontrolne w wyznaczonych przez chirurga terminach
 • Po zdjęciu szwów, natłuszczanie blizny z delikatnym masażem oraz stosowanie żelu lub plastrów silikonowych na blizny w celu uzyskania optymalnego estetycznie rezultatu

WYNIKI OPERACJI POWIĘKSZENIA PIERSI Z ZASTOSOWANIEM IMPLANTÓW

Rezultaty powiększenia piersi są widoczne bezpośrednio po operacji. Przez pierwsze dni po zabiegu mogą występować uczucie obrzęknięcia i napięcia piersi. W wyniku urazu operacyjnego mogą pojawić się siniaki i być odczuwalny przejściowy ból. Objawy te są naturalną konsekwencją operacji i ustępują w ciągu kilku dni po niej,
a piersi stają się mniej napięte i bardziej naturalne w dotyku. W miarę upływu czasu blizny powstałe w liniach cięć chirurgicznych stają się mniej widoczne, czemu sprzyja regularna pielęgnacja skóry.

Obecnie stosowane implanty piersi mają dożywotnią gwarancję i przy braku uszkodzeń lub innych niepokojących objawów, nie zakłada się konieczności ich usunięcia czy wymiany. Należy jednak brać pod uwagę, że z upływem czasu kształt powiększonych piersi może ulec zmianie na skutek starzenia się organizmu, zmian hormonalnych lub też ciąży i karmienia. W takiej sytuacji konieczne może się stać przeprowadzenie dodatkowej operacji podniesienia piersi lub wymiany wkładki.

DAJĄCE SIĘ PRZEWIDZIEĆ NASTĘPSTWA ZABIEGU

 1. Przejściowy ból w okolicy operowanej - może osiągnąć różne nasilenie, niekiedy stanowi ograniczenie w wykonywaniu codziennych czynności. Przetrwały ból występuje rzadko i jest powikłaniem wynikającym z pociągania zakończeń nerwowych przez powstającą bliznę.
 2. Zasinienie skóry oraz obrzęk - ustępują w ciągu kilku-kilkunastu dni po operacji.
 3. Blizny - powstają w wyniku każdego cięcia chirurgicznego. Technika zastosowana w trakcie operacji służy uzyskaniu jak najlepszego efektu estetycznego oraz ukryciu blizny w naturalnych fałdach lub liniach granicznych piersi. Mimo to, u niektórych osób może wystąpić tendencja do pojawienia się mało estetycznych lub przerostowych blizn po operacji.

POTENCJALNE POWIKŁANIA OPERACJI POWIĘKSZENIA PIERSI

 • Przetrwały ból
 • Krwawienie pooperacyjne, krwiak
 • Infekcja ostra/podostra/przewlekła (jej wystąpienie może wiązać się
  z koniecznością usunięcia implantów)
 • Opóźnione gojenie się rany
 • Powstanie nieestetycznych blizn przerostowych lub keloidów
 • Martwica skóry piersi, w tym brodawki i otoczki wraz z ich zniekształceniem
 • Zmiana/zaburzenia czucia w obrębie skóry piersi
 • Przemieszczenie, nieprawidłowe położenie implantu
 • Asymetria piersi i blizn pooperacyjnych
 • Tworzenie twardych bliznowatych tkanek wokół implantów z powstaniem przykurczu torebki - może on powodować ucisk implantu, deformację piersi po jednej lub obu stronach i dolegliwości bólowe. Leczenie może wymagać operacyjnego przesunięcia lub wyjęcia wkładki.
 • Zwapnienia w torebce implantu
 • Przerwanie ciągłości tkanek i obnażenie implantu z jego wydaleniem na zewnątrz piersi
 • Naruszenie ciągłości otoczki implantu z wyciekiem jego zawartości
 • Akumulacja płynu tkankowego (seroma)
 • Zmarszczenia skóry nad implantem
 • Sfałdowanie implantu
 • Rzadkie zjawisko rozwoju w tkance otaczającej implant nowotworu komórek układu immunologicznego - chłoniaka Bl-ALCL
 • Utrudnione rozpoznanie raka piersi; uszkodzenie implantu w trakcie kontrolnej mammografii
 • Ryzyko związane ze znieczuleniem podczas operacji
 • Reakcje alergiczne na środki stosowane miejscowo, szwy, materiały opatrunkowe

Każda operacja jest związana z pewnym ryzykiem wystąpienia powikłań, dlatego kluczowe jest przedyskutowanie istniejących czynników ryzyka z lekarzem prowadzącym i podjęciu świadomej zgody po zrozumieniu wszystkich podanych informacji.

CO OBEJMUJE CENA ZABIEGU

Koszty związane z powiększeniem piersi obejmują:

 • pracę zespołu anestezjologicznego i koszty środków anestetycznych,
 • pracę zespołu chirurgicznego (operującego chirurga plastycznego, asysty, pielęgniarek)
 • koszty materiałów chirurgicznych,
 • cenę wybranych implantów piersi,
 • koszty pobytu w szpitalu i pracę zespołu na oddziale (lekarz dyżurny, pielęgniarki),
 • leki i środki medyczne stosowane po operacji.

ALTERNATYWNE METODY POWIĘKSZENIA PIERSI

Alternatywne metody powiększenia objętości biustu obejmują:

 • Powiększenie piersi za pomocą przeszczepu tłuszczu po pobraniu go z innych okolic ciała metodą liposukcji
 • Powiększenie piersi implantami z jednoczasowym ich podniesieniem, jeżeli wyjściowo istnieje duży stopień opadnięcia piersi.
Klinika Ambroziak

al. Gen. W. Sikorskiego 13/U1
02-758 Warszawa

pon-pt: 10:00-18:00
sob: 10:00-18:00

Szpital Ambroziak

ul. Młynarska 2a
05-500 Piaseczno

pon-pt: 10:00-20:00
sob: zamknięte

Szpital Ambroziak

Wilanów, ul. Kosiarzy 9 A
02-953 Warszawa

pon-pt: 9:00-20:00
sob: zamknięte