Czynniki ryzyka związane z zabiegiem

Każde leczenie operacyjne obejmuje pewną ilość czynników ryzyka, stąd niezwykle istotne jest zrozumienie ryzyka związanego z zabiegiem liposukcji. Podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu jest sprawą indywidualną i polega na porównaniu ryzyka z możliwą poprawą wyglądu ciała. Pomimo, że większość pacjentów nie ma własnych doświadczeń z niżej wymienionymi powikłaniami, Pacjent powinien omówić je z chirurgiem, aby uzyskać pewność co do podjęcia właściwej decyzji i w pełni zrozumieć ryzyko, potencjalne powikłania, konsekwencje i zagrożenia odsysania tłuszczu.

Odsysanie tłuszczu: zagrożenia i skutki uboczne

Poniżej zostały przedstawione dotychczas stwierdzone naukowo przypadki możliwych objawów ubocznych lub powikłań związanych z operacją liposukcji.

 1. Wybór pacjenta – osoby z mało elastyczną skórą, problemami medycznymi, otyłością lub nierealnymi oczekiwaniami nie powinni być rozważani jako kandydaci do liposukcji.
 2. Krwawienie – występuje rzadko. Jest możliwe w trakcie lub po operacji. Jeżeli występuje krwawienie pooperacyjne, może wymagać natychmiastowego leczenia w celu zapobiegnięcia powstawaniu krwiaka lub transfuzji. Nadciśnienie, jeżeli nie jest leczone może powodować krwawienie podczas lub po zabiegu. Nadmierna ilość krwi zgromadzona pod skórą (krwiak) może spowodować opóźnione gojenie i powstawanie nieprawidłowych blizn.
 3. Infekcja – jest bardzo rzadkim powikłaniem po tego typu operacji. Jeśli wystąpi infekcja leczenie polega na podawaniu antybiotyków. Jeżeli infekcja nie reaguje na leczenie antybiotykami, może być konieczna dodatkowa operacja. Większe ryzyko infekcji występuje w przypadkach wykonania plastyki powłok brzusznych razem z odsysaniem tkanki tłuszczowej.
 4. Zaburzenia czucia skóry – pewne zaburzenia czucia skóry są częstymi powikłaniami zaraz po operacji. Po kilku miesiącach większość pacjentów odzyskuje prawidłowe czucie. Trwała częściowa lub całkowita utrata czucia skóry po operacji występuje wyjątkowo rzadko.
 5. Seroma – rzadko płyn może zbierać się pomiędzy skórą i głębiej leżącymi tkankami. Może dojść do tego po operacji, jeżeli do tego dojdzie konieczne jest wykonanie drenażu tego płynu.
 6. Martwica tkanki tłuszczowej – może dochodzić do martwicy tkanki tłuszczowej. Może być konieczne usunięcie tej tkanki.
 7. Uszkodzenie głębiej położonych struktur – podczas zabiegu operacyjnego może dojść do uszkodzenia głębiej położonych struktur takich jak nerwy, naczynia krwionośne, mięśnie i otrzewna (w bardzo rzadkich przypadkach). Uszkodzenia te mogą być przejściowe lub na zawsze.
 8. Znieczulenie – zarówno ogólne, jak i miejscowe znieczulenie niesie ze sobą pewne ryzyko. Mogą to być zarówno powikłania, jak i śmierć.
 9. Reakcje alergiczne – rzadko występują reakcje alergiczne na szwy, preparaty stosowane miejscowo, obłożenie. Reakcje ogólnoustrojowe są bardzo poważne i są związane z rekcją na leki. Reakcje alergiczne mogą wymagać dodatkowego leczenia.
 10. Wstrząs – występuje niezmiernie rzadko i związany jest z dużą utratą objętości krwi w przypadku liposukcji dużej ilości obszarów z usunięciem dużej ilości tłuszczu. Wymaga natychmiastowego leczenia.
 11. Powikłania płucne i układu krążenia – powikłania układu oddechowego mogą być spowodowane zatorem płucnym, zatorem tłuszczowym lub częściowym uszkodzeniu płuc po znieczuleniu ogólnym. Zaburzenia te mogą być przyczyną śmierci. Powikłania sercowe stanowią ryzyko związane z każdym znieczuleniem ogólnym. Jeżeli wystąpi skrócenie oddechu, ból w klatce piersiowej, nieprawidłowe bicie serca należy natychmiast udać się do lekarza.
 12. Martwica skóry – martwica skóry jest bardzo rzadka po liposukcji. Może być konieczne dodatkowe leczenie obejmujące operację.
 13. Niezadowalający efekt – po operacji mogą występować deformacje kształtu ciała w postaci nierówności widocznych lub wyczuwalnych przy uciśnięciu skóry. Konieczność wykonania powtórnej operacji często nie da się przewidzieć przed pierwotną operacją.
 14. Przedłużone gojenie – możliwe jest rozejście się rany lub przedłużone gojenie rany. Pewne obszary ciała mogą nie goić się prawidłowo i gojenie może być przedłużone. Czasami pewne obszary skóry mogą ulec martwicy. Może to wymagać częstych zmian opatrunków lub dodatkowych operacji w celu usunięcia źle gojących się tkanek. Pacjenci palący papierosy mają większe ryzyko wystąpienia martwicy skóry lub komplikacji związanych z gojeniem się rany.
 15. Informacja o lekach antykoncepcyjnych – należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków antykoncepcyjnych oraz o ciąży. Wiele leków, m. in. antybiotyki może neutralizować leki antykoncepcyjne i może dojść do zajścia w ciążę.
 16. Kontakty intymne po operacji – mogą powodować krwawienie lub powstanie krwiaka. Dodatkowo może dojść do powstania zasinień i obrzęków, co przedłuży lub utrudni proces gojenia.
 17. Palenie papierosów – pacjenci palący papierosy lub narażeni na działanie dymu papierosowego mają większe ryzyko na wystąpienie chirurgicznych powikłań w trakcie procesu gojenia i nieprawidłowego gojenia blizny. Dodatkowo może u pacjenta dochodzić do efektów ubocznych w postaci kłopotów ze znieczuleniem czy też krwawieniem.
 18. Leki - po lekach przeciwbólowych nie wolno prowadzić samochodu, nie wolno podejmować ważnych decyzji, nie wolno pić alkoholu.
 19. Choroby neurologiczne i psychiatryczne objawy – opisywano występowanie zaburzeń psychicznych po operacji liposukcji związanych z niespełnionymi oczekiwaniami związanymi z wyglądem po zabiegu. Ważne są realne oczekiwania pacjenta. Zabieg ma na celu poprawę wyglądu, a nie uzyskanie idealnie symetrycznego efektu.

Liposukcja powikłania i skutki uboczne z winy pacjenta

Tego typu zagrożenia odsysania tłuszczu mogą mieć miejsce w następujących przypadkach:

 1. niestosowania się pacjenta do zaleceń pooperacyjnych
 2. nie zgłaszania się na wizyty kontrolne
 3. nie przestrzegania odpowiedniej diety
 4. powstrzymywania się od wykonywania niektórych czynności

Możliwe postępowanie towarzyszące zabiegowi oraz okoliczności je uzasadniające:

W trakcie zabiegu operacyjnego może dojść do sytuacji wymagającej zastosowania dodatkowej procedury postępowania nieuzgodnionej przed zabiegiem z pacjentem. Wystąpienie komplikacji w trakcie zabiegu lub w okresie pooperacyjnym może spowodować konieczność wykonania dodatkowych zabiegów, nieomawianych wcześniej z pacjentem.

Konieczne dodatkowe leczenie:

W przypadku wystąpienia powikłań konieczne jest wykonanie dodatkowej operacji lub zastosowanie innego leczenia. Nawet, kiedy ryzyko wystąpienia powikłań nie jest duże i dochodzi do nich rzadko należy liczyć się z możliwością ich wystąpienia i zabiegami mającymi na celu poprawę wyniku pierwotnej operacji.

Czym jest liposukcja laserowa? Dowiedz się więcej na jej temat w naszej klinice.

Klinika Ambroziak

al. Gen. W. Sikorskiego 13/U1
02-758 Warszawa

pon-pt: 10:00-18:00
sob: 10:00-18:00

Szpital Ambroziak

ul. Młynarska 2a
05-500 Piaseczno

pon-pt: 10:00-20:00
sob: zamknięte

Szpital Ambroziak

Wilanów, ul. Kosiarzy 9 A
02-953 Warszawa

pon-pt: 9:00-20:00
sob: zamknięte