Ecztra7

Czy cierpi Pan(i) na ciężkie atopowe zapalenie skóry od co najmniej 1 roku?

Obecnie trwa badanie kliniczne mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności nowego leku opracowywanego dla dorosłych pacjentów z ciężkim atopowym zapaleniem skóry, u których wystąpiła niewystarczająca odpowiedź na podawaną doustnie cyklosporynę A lub jej nietolerancja bądź, u których kontrolowanie schorzenia za pomocą tego leku jest niewystarczające lub występują przeciwwskazania do jego stosowania.

Wszyscy uczestnicy badania będą otrzymywać badany lek w zastrzykach co drugi tydzień przez okres do 26 tygodni.

Badanie obejmie do 17 wizyt w ośrodku badawczym w przypadku każdego z uczestników.

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą zapalną chorobą skóry. W ciężkiej postaci AZS charakteryzuje się rozległymi zmianami skórnymi, swędzeniem, a także zwiększonym ryzykiem zakażeń skóry.

AZS wiąże się ze znacznym obciążeniem, które zazwyczaj obejmuje niską jakość życia, zaburzenia snu i zmniejszenie wydajności pracy.

Z udziałem w badaniu klinicznym nie wiążą się żadne koszty, a uzasadnione wydatki związane z podróżą zostaną zwrócone.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego badania i jak do niego dołączyć, prosimy o kontakt pod nr telefonu: 729531814

Klinika Ambroziak

al. Gen. W. Sikorskiego 13/U1
02-758 Warszawa

pon-pt: 09:00-20:00
sob: 10:00-18:00

Szpital Ambroziak

ul. Młynarska 2a
05-500 Piaseczno

pon-pt: 10:00-20:00
sob: zamknięte

Szpital Ambroziak

Wilanów, ul. Kosiarzy 9 A
02-953 Warszawa

pon-pt: 10:00-20:00
sob: zamknięte